Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Τίτλος έργου: «Εικονικό Ταξίδι στα Βιομηχανικά ίχνη της Νάουσας»

Ακρωνύμιο: ΕΙΤΑΒΙΟΝΑ
Κωδικός έργου ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-01375
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορείς Υλοποίησης

Γιώργος Αδαμίδης – KUKARIKA APPS O.E.

Αντικείμενο και Στόχοι

Ως αντικείμενο του έργου ορίζεται η βιομηχανική ιστορία του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας με το μεγάλο παρελθόν στην κλωστοϋφαντουργία και τα υδροκίνητα εργοστάσια, που χαρακτηρίστηκε ως το «Μάντσεστερ των Βαλκανίων». Σκοπός της πρότασης αποτελεί η έρευνα, η περιγραφή, η εκπαιδευτική και η τουριστική ανάδειξη τόσο των κινητών και ακίνητων βιομηχανικών τεκμηρίων της πόλης (μηχανήματα, εργαλεία, εργοστάσια κτλ) όσο και της άυλης κληρονομιάς (προφορικές μαρτυρίες), που όλα μαζί συνθέτουν την τοπική, οικονομική ιστορία της πόλης. Επιπλέον, επιδιώκεται η σύνδεση της πόλης με άλλα πρώην βιομηχανικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής (Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Βέροια) και κυρίως η ήπια, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη η πόλη μετά την απότομη αποβιομηχανοποίησή της στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Το έργο θα διηγηθεί αυτή τη μακραίωνη και πλούσια βιομηχανική ιστορία της πόλης, από τη στιγμή της ίδρυσης του πρώτου της εργοστασίου μέχρι και το σήμερα, όπου η βιομηχανία της Νάουσας περνά μία βαθιά κρίση ενώ τα κελύφη αυτής της κληρονομιάς μένουν αναξιοποίητα και ανενεργά. Η όλη πρόταση αφορά τη διαμόρφωση μιας πλατφόρμας «εικονικής ξενάγησης» κατά μήκος του ποταμού της πόλης όπου βρίσκονται διάσπαρτα τα παλιά κλωστοϋφαντουργεία της Νάουσας. Με την εφαρμογή «εικονικής ξενάγησης» η επίσκεψη στο βιομηχανικό μονοπάτι της πόλης θα προσφέρει στον επισκέπτη μία εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία, με την ενεργό συμμετοχή του. Χρησιμοποιεί φορητές τεχνολογίες ενισχυμένης εικονικής πραγματικότητας και τεχνολογίες γεω-εντοπισμού για να μετατρέψει μια συνηθισμένη ξενάγηση σε μια προσωπική, διαδραστική εμπειρία εξιστόρησης. Οι τεχνολογίες ενισχυμένης εικονικής πραγματικότητας συνδυάζουν την πραγματική σκηνή που βιώνει ο χρήστης και την εικονική σκηνή που παράγει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πιο συγκεκριμένα προσθέτουν γραφικά, ήχο, όπως αυτά υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο, προκειμένου να επιτευχθεί με τον βέλτιστο τρόπο η αίσθηση του ρεαλισμού. Οι επισκέπτες ενημερώνονται, ενώ παράλληλα προκαλούνται και ψυχαγωγούνται. Αυτό το στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ειδικότερα της νεότερης γενιάς. Με βάση τις νέες μουσειoλογικές αντιλήψεις, το κοινό – χρήστες δεν είναι μία ενιαία μάζα ανθρώπων με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, τις ίδιες ανάγκες και απαιτήσεις, αλλά παρουσιάζει μία τέτοια πολυπλοκότητα ως προς τη σύνθεση και τις ιδιότητές του, που απαιτείται από την πλευρά της πρότασης μία εξειδικευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη προσέγγιση για κάθε μία από τις επιμέρους ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη και ειδικές ομάδες κοινού (τυφλούς, άτομα με κινητικά προβλήματα) στις οποίες θα δοθεί δυνατότητα πρόσβασης.

Ως στόχοι του έργου τίθενται συνοπτικά:

 1. Η αφήγηση της βιομηχανικής, αλλά και της τοπικής, της κοινωνικής και της οικονομικής ιστορία της πόλης.
 2. Η ένταξη των εργοστασίων στο φυσικό αλλά και το αστικό βιομηχανικό τοπίο της πόλης.
 3. Η παρουσίαση των παραγωγικών διαδικασιών, της οργάνωσης της εργασίας, των παραγόμενων προϊόντων κτλ.
 4. Η έμφαση στην υδροκίνηση, τη βασική πηγή ενέργειας προβιομηχανικής και βιομηχανικής εποχής.
 5. Η παρουσίαση των ανθρώπινων ιστοριών.
 6. Η ανασύσταση της σύνθεσης του ανθρώπινου δυναμικού, της διαμόρφωσης της ταξικής συνείδησης, της εμπειρίας της εργασίας, του τρόπου ζωής, των εργασιακών πρακτικών κτλ.
 7. Η ένταξη των κινητών καταλοίπων στα πολλαπλά συμφραζόμενά τους.

Κατά συνέπεια το έργο να γίνει ένας μοχλός προώθησης του αυτοσεβασμού της περιοχής και των κατοίκων της, μέσα από την αναγνώριση της αξίας της βιομηχανικής κληρονομιάς του τόπου και της σημασίας της στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας, εμπλέκοντας τον πληθυσμό της πόλης σε μία διαδικασία κοινής αναζήτησης και έκφρασης, ανασυγκροτώντας τη μνήμη και δημιουργώντας την αίσθηση της κοινής τους κληρονομιάς.

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω τριών υποέργων:

 1. Έρευνα, μελέτη της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης η οποία θα περιλαμβάνει:
  • Διενέργεια προφορικών συνεντεύξεων
  • Συγγραφή των κειμένων του πληροφοριακού υλικού
 2. Σχεδίαση της πλατφόρμας «εικονικής ξενάγησης»:
  • Νοηματικός σχεδιασμός του περιεχομένου της εφαρμογής και των διαδραστικών παιχνιδιών
  • Σχεδιασμός της εφαρμογής και των διαδραστικών παιχνιδιών – δημιουργια μακέτας ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα
 3. Υλοποίησή της πλατφόρμας «εικονικής ξενάγησης» με μεθοδολογία agile και scrum development και θα περιλαμβάνει.
  • Γραφιστικό σχεδιασμό της εφαρμογής και των διαδραστικών παιχνιδιών
  • Υλοποίηση εφαρμογής και διαδραστικών παιχνιδιών
  • Ψηφιοποίηση υλικού • Δημιουργία τρισδιάστατών απεικονίσεων
  • Δημιουργία βιντεο αρτ

Η πρόταση θα δημιουργήσει μία νοηματική σύνδεση μεταξύ των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών κελύφων κατά μήκος του ποταμού της Αράπιτσας με κατάληξη το υπό υλοποίηση Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς – ΕΡΙΑ. Η σύνδεση αυτή θα γίνει μέσω μιας προτεινόμενης διαδρομής με σημεία στάσης τα βιομηχανικά κατάλοιπα (κτίρια, επιμέρους μηχανολογικός εξοπλισμός, δέσεις κτλ) στο μήκος ενός βιομηχανικού μονοπατιού.
Η πλατφόρμα εικονικής περιήγησης θα βασίζεται στον χάρτη της Νάουσας με κεντρικό άξονα το ποτάμι της Αράπιτσας κατά μήκος του οποίου θα κληθεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης – χρήστης. Οι επισκέπτες του μονοπατιού μπορούν να ακολουθήσουν πορεία γραμμική ολοκληρώνοντας το προτεινόμενο βιομηχανικό μονοπάτι είτε να σχεδιάσουν την δική τους διαδρομή με ελεύθερη επιλογή σε επιμέρους στάσεις σύμφωνα με το ενδιαφέρον τους.
Σε κάθε βιομηχανικό κέλυφος – κινητό μνημείο θα υπάρχει ενημερωτική πινακίδα και οι επισκέπτες είτε σκανάροντας το QR code είτε πληκτρολογώντας τον κωδικό κελύφους-μνημείου θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες όπως: επιστημονικά κείμενα, κείμενα από προφορικές μαρτυρίες, ψηφιακές αναπαραστάσεις. Περιεχόμενο – χαρακτηριστικά εφαρμογής εικονικής περιήγησης Η εφαρμογή θα προσφέρεται στα ελληνικά και στα αγγλικά και θα προσφέρει διαδραστικούς χάρτες. Πολυμέσα (ήχος / βίντεο).
Τα κείμενα για τα βιομηχανικά συγκροτήματα της Νάουσας θα είναι επιστημονικά κείμενα και κείμενα προερχόμενα από το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του ΚΤΒΚ. Ψηφιακές αναπαραστάσεις του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου των εργοστασίων και των μηχανών:

 1. Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών του Βιομηχανικού Αρχείου της πόλης (προσθήκη κίνησης εργατών, μηχανών κτλ).
 2. Δημιουργία βίντεο αρτ με θέμα την καθημερινότητα των εργατών, τους ήχους του εργοστασίου (μηχανές, σειρήνες κτλ), τις μηχανές σε λειτουργία κτλ. 3D (Τρισδιάστατες απεικονίσεις)

3D (Τρισδιάστατες απεικονίσεις)

Tρισδιάστες απεικονίσεις επιλεγμένου υλικού, όπως εργαλεία που δεν υπάρχουν πια ως φυσικό αντικείμενο in situ (αναπαράσταση γραμμής παραγωγής μιας κλωστουφαντουργικής μονάδας.) Ενισχυμένη / Επαυξημένη Πραγματικότητα Οι επισκέπτες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν και να χειρίζονται ψηφιακά το περιβάλλον με δεδομένα ήχου, βίντεο, γραφικών ή με βάση το Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS). Χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού θα μπορούν να “στοχεύουν” στα κελύφη από μακρινή απόσταση και να αλληλεπιδρούν με αυτά αντλώντας πληροφορίες και βρίσκοντας τη θέση τους στο χάρτη. Πλοήγηση.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στο σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού μέσα από μία σχεδιασμένη προοπτική και να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλαπλές περιηγήσεις για πολλαπλά δημογραφικά στοιχεία.

Διαδραστικά παιχνίδια:

 1. Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού
 2. Παιχνίδι με τη γραμμή παραγωγής
 3. Λύσεις γρίφων που θα κατευθύνουν την πορεία του χρήστη από θέση σε θέση πάνω στο βιομηχανικό μονοπάτι
 4. Προσωπική φωτογραφία – “selfie” του χρήστη σε ρόλο εργάτη ή εργοστασιάρχη ως ενθύμιο
 5. Κυνήγι θησαυρού Υπηρεσίες διαθέσιμες βάση της θέσης

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

Έκθεση με την έρευνα και μελέτη της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης
Αρχείο συνεντεύξεων
Έκθεση με τη βασική δομή του νοηματικού περιεχομένου των εφαρμογών και των διαδραστικών παιχνιδιών
Μακέτα εφαρμογής
Έκθεση νοηματικού σχεδιασμού του περιεχομένου των εφαρμογών και των διαδραστικών παιχνιδιών
Γραφιστικός σχεδιασμός των εφαρμογών και των διαδραστικών παιχνιδιών
Τεύχος – έκθεση του συνόλου των κειμένων του πληροφοριακού υλικού
Ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών
Τρισδιάστατες απεικονίσεις
Βίντεο αρτ
Ηχογραφήσεις πληροφοριακού υλικού
Μεταφράσεις κειμένων
Εφαρμογή εικονικής περιήγησης

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αυτού εστιάζονται σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της ιστορικής και βιομηχανικής έρευνας για την βιομηχανική ιστορίας της Νάουσας, γεγονός με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την πόλη και δεύτερον την κάλυψη ενός μεγάλου κενού στην μέχρι τώρα τουριστική εμπειρία, κατά συνέπεια την ποιοτική και ποσοτική αύξησή της. Η βιομηχανική κληρονομιά αποτελεί για την πόλη της Νάουσας ένα μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, δυστυχώς μέχρι σήμερα αναξιοποίητο. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να παρέχει στην τοπική κοινωνία ένα εργαλείο αξιοποίησης και προβολής ενός σημαντικότατου κεφαλαίου της πολιτιστικής της κληρονομιάς, που είναι η βιομηχανική της ιστορία. Η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου από πλευράς τοπικής κοινωνίας, είναι σε θέση να φέρει περισσότερους τουρίστες στη Νάουσα, στους οποίους μάλιστα θα παρέχετε επιπλέον στοχευμένη και σωστά δομημένη πληροφορία, μέσα από εκπαιδευτική σκοπιά. Ας σημειωθεί εδώ ο μεγάλος αριθμός τουριστών που επισκέπτονται την πόλη χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα επίσκεψης μουσείων ή ανάλογα αξιοποιημένων προς επίσκεψη μνημείων. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικός αριθμός σχολείων εκτός πόλης επισκέπτονται τη Νάουσα στο πλαίσιο ημερίσιων εκδρομών κάθε χρόνο, αλλά μόνο στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, ενώ δεν πραγματοποιούνται καθόλου εκπαιδευτικά προγράμματα στη Νάουσα για τα τοπικά σχολεία. Η διαμόρφωση λοιπόν μιας τέτοιας διαδρομής είναι σε θέση να αυξήσει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά τον αριθμό των επισκεπτών της πόλης, με προφανείς θετικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, αναμένεται η ανάμειξη και η καλλιέργεια σχέσεων ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης και των επισκεπτών, καθώς και η συμβολή στην ασφάλεια και την ποικιλότητα του δημόσιου χώρου, σε μία όπως έχει αναφερθεί σχετικά απονεκρωμένη ζώνη. Παράλληλα, η παροχή μιας τέτοιας εκπαιδευτικής εμπειρίας στους επισκέπτες είναι σε θέση με τον καιρό να διαμορφώσει κι ένα κλίμα ευαισθητοποίησης για τα ίδια τα μνημεία, τα οποία θα επανατοποθετηθούν στη συνείδηση του κόσμου, ξένων αλλά και ντόπιων, στο πλαίσιο μίας νέας προσπάθειας για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Ταυτόχρονα μέσω του προγράμματος αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι επιμέρους ειδικότητες που προβλέπονται να απασχοληθούν στο έργο είναι:

 1. Ιστορικός ερευνητής (ιστορικός οικονομικής ιστορίας/βιομηχανικός αρχαιολόγος)
 2. Μηχανολόγος – Μηχανικός, ειδικός στον μηχανολογικό εξοπλισμό κλωστοϋφαντουργίας
 3. Μεταφραστής όλων των κειμένων στα αγγλικά
 4. Αφηγητής για την ηχογράφηση των κειμένων των εφαρμογών με σκοπό τη χρήση τους από τυφλούς χρήστες ή χρήστες με περιορισμένη όραση
 5. Γραφίστας – σχεδιαστής
 6. Πληροφορικός
 7. Βιντεο Αρτιστ
 8. Προγραμματιστής
 9. 3D σχεδιαστής
 10. Αναλυτής Συστημάτων
 11. Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Ο βιομηχανικός τουρισμός αποτελεί για την πόλη της Νάουσας ένα σημαντικό επιχειρηματικό και οικονομικό κεφάλαιο που μπορεί να συνδεθεί με το γεγονός της ήδη αναπτυγμένης τουριστικής κίνησης που παρουσιάζει η πόλη, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους πόλους επίσκεψής της, όπως:

 • Η περιοχή της αρχαίας Μίεζας με τους Μακεδονικούς Τάφους, τη Σχολή του Αριστοτέλη, το αρχαίο θέταρο της Μίεζας κτλ.
 • Το Άλσος του Αγίου Νικολάου, σε απόσταση μόλις 3χλμ. από την πόλη, με το 1.000.000 επισκέπτες ετησίως από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ελεύθεροι επισκέπτες, οργανωμένα γκρουπ ενηλίκων, σχολεία).
 • Τους παραθεριστικούς οικισμούς (Κουτσούφλιανη, Άνω Σέλι, Μεταμόρφωση) αλλά και το Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια.
 • Τις ειδικά επισημασμένες διαδρομές όπως το Ευρωπαικό Μονοπάτι Ε4 μαζί με τα διάσπαρτα ενδιαφέροντα σπήλαια στην ευρύτερη περιοχή
 • Την ήδη διαμορφωμένη πλακόστρωτη διαδρομής με τους πεζοδρόμους κατά μήκος του ποταμού Αράπιτσα, με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες, η οποία καταλήγει τον Χώρο Θυσίας των Ναουσαίων Γυναικών στους Στουμπάνους το 1822. Πρόκειται για έναν χώρο τοπόσημο για την πόλη της Νάουσας, επισκέψιμο σχεδόν από το σύνολο των τουριστών που έρχονται στην πόλη, ο οποίος μάλιστα είναι σε άμεση γειτνίαση με δύο μεγάλα εργοστάσια (Πέλλα – Όλυμπος και ΥΦΕΝ) καθώς και σε άμεση οπτική επαφή με τη Δέση του παλιού εργοστασίου Βαρβαρέσσος.

Παράλληλα, την πρόταση για την εκπαιδευτική και τουριστική αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Νάουσας θα πρέπει να την συνδέσουμε και με τον οινικό τουρισμό της περιοχής (Δρόμοι του Κρασιού) και τα οργανωμένα οινοποιεία της περιοχής τα οποία δέχονται σημαντικό αριθμό επισκεπτών, καθώς και με το μοναδικό δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» το οποίο προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών στην πόλη κατά την περίοδο της Αποκριάς.

Λίγα λόγια για εμάς

Γιώργος Αδαμίδης – Βάλια Αμοιρίδου

Οι Γιώργος Αδαμίδης και Βάλια Αμοιρίδου είναι αρχαιολόγοι – μουσειολόγοι και εργάζονται στους τομείς της πολιτισμικής διαχείρισης, του σχεδιασμού μουσειακών εκθέσεων και της μουσειακής εκπαίδευσης. Ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειολογικών μελετών με πιο πρόσφατα έργα το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας – ΕΡΙΑ, το Μουσείο του Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Πηγών Αγγίτη στη Δράμα. Δραστηριοποιούνται, επίσης, στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών εκδόσεων και ψηφιακών εφαρμογών σε συνεργασία με μουσειακούς χώρους και φορείς πολιτισμού, όπως το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας στο Ηράκλειο, το Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., το Λύκειο των Ελληνίδων Νάουσας κ.ά. Έχουν συνεργαστεί στη συλλογή, καταγραφή και τεκμηρίωση αντικειμένων του υλικού και άυλου πολιτισμού με το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Α.Π.Θ. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται με το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας και Πολιτιστικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. στα μαθήματα της Μουσειοπαιδαγωγικής και στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Kukarika Apps O.E.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2012. Από τότε δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου (web services) για εταιρίες και ιδιώτες, τη σχεδίαση κι ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες επιχειρήσεων, λογισμικού ως υπηρεσία μέσω διαδικτύου (SaaS-software as service), όπως και τη σχεδίαση κι ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα iPhone και Android. Πρόκειται για μία επιχείρηση, η οποία βασισμένη στην τεχνογνωσία της διεκδίκησε και κατέκτησε ένα σημαντικό μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Η επιχείρηση με τις μέχρι τώρα συνεργασίες και έργα που έχει παραδώσει έχει αποκτήσει τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε να διεκδικεί αποφασιστικά τη διείσδυσή της σε νέες αγορές, και στη σταθεροποίηση των μέχρι σήμερα συνεργασιών της. Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό σε πωλήσεις εξωτερικού, καθώς υπάρχει στενή συνεργασία με εταιρία με βάση τη Γερμανία και πελάτες πολυεθνικές, η οποία θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της η επιχείρηση έχει αναδιατάξει το οργανωτικό της μοντέλο και αυτοματοποιεί σταδιακά όλα τα στάδια της παραγωγής, έτσι ώστε να μπορεί στον ίδιο χρόνο να παράγει πολύ περισσότερο από ό,τι παρήγε μέχρι σήμερα σε επίπεδο σχεδίασης και παραγωγής λογισμικού. Σε ένα δεύτερο άξονα, η εταιρία επενδύει στη συστηματική μελέτη αναγκών μέρους του πελατειακού κοινού της, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη λογισμικών ως υπηρεσία διαδικτύου για επαγγελματίες.